Звіт про використані позабюджетні кошти за 2022-2023 навчальний рік

Звіт про використані позабюджетні кошти за 2021-2022 навчальний рік

Звіт про використані позаб’юджетні кошти за 2020-2021 навчальний рік

Звіт про використані позаб’юджетні кошти за 2016-2019 роки