06/07 2014

Статут

  • Друк

Функції самоврядування в школі

Виконавчим органом самоврядування є шкільна президентська
учнівська рада, яку обирають на засадах вільного і рівноправного
висування кандидатів кожним класом школи.
Робота центрів полягає в організації змістовного життя школи,
класних колективів через творчі справи. Учні самостійно вирішують доцільність та форми проведення того чи іншого заходу. Враховуючи традиції, інтереси і запити учнів шкільний парламент складає конкретний план виховних заходів на рік, визначає перспективні
напрямки роботи колективу, заслуховує звіти центрів. Щомісячно підводяться підсумки роботи класних колективів. На заключній загальношкільній конференції нагороджуються найактивніші класні колективи.
Рада має право відстоювати інтереси всіх учнів. Її члени повинні забезпечити необхідний діалог між учнівським самоврядуванням (всіма активістами) та адміністрацією школи. Від них значною мірою залежить, який напрям обере керівництво школи у роботі на наступний рік.

Положення про президентську раду:

Завантажити