Засідання педагогічної ради

      08 січня 2020 року проведено засідання педагогічної ради. Тема: "Про розбудову внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти".  Стратегічні рішення закладу - запровадження внутрішної системи забезпечення якості освіти. За чотирма напрямами працювали чотири творчі групи. Кожна група підготувала презентації напрямів: освітнє середовище, система оцінювання освітньої діяльності учнів, система педагогічної діяльності, система управлінської діяльності. Схвалено і затверджено Стратегію розвитку закладу з урахуванням засад державної політики у галузі освіти, чинного законодавства та нормативно-правових актів, Статуту закладу.