09/01 2020

Місія закладу

  • Друк

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №16 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

КЗ «ЗШ І-ІІІ ст. №16 ВМР» відкритий 1 серпня 1988 року, проектна потужність – 1296, юридична адреса: вул. Матроса Кішки, 30.

 Школа фото

З 2002 року колектив очолює директор школи Романова Зоя Миколаївна.

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 16 Вінницької міської ради - сучасний навчальний заклад, у якому поєднуються класичні принципи педагогічного процесу та активно запроваджуються інноваційні технології.  

Для адміністрації та педагогічного колективу   надзвичайно актуальним є стратегічне управління школою та планування її розвитку. План розвитку школи – це дієва програма, спрямована на досягнення мети – створення Нової української школи. Підсумком стратегічного плану має стати підвищення якості знань учнів, удосконалення освітнього процесу.

Умови діяльності закладу: самостійність у виборі форм і методів навчання, визначення стратегії і напрямів розвитку закладу освіти, які відповідають нормативно-правовим документам, Державним стандартам загальної середньої освіти.

Добір і розстановка кадрів - конкурсний відбір.

Забезпечення функціонування навчальних кабінетів, майстерень, спортивних залів, басейну, їдальні, медичного кабінету, бібліотеки,санітарних приміщень закладу, актової зали, блоків та коридорів; спортивних площадок;створення безпечних умов для здійснення освітнього процесу.

Нова українська школа.

ФОРМУЛА НОВОЇ ШКОЛИ

Метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності.

Місія нової української школи – допомогти розкрити та розвинути здібності, таланти і можливості кожної дитини на основі партнерства між учителем, учнем і батьками.

Кожна дитина – неповторна, наділена від природи унікальними здібностями, талантами та можливостями. Нова школа працюватиме на засадах “педагогіки партнерства”.

“Школа без мети, що птах без крил. Потрібно знайти таку мету, котра захопила б вчителів, дітей, батьків. Тоді цікаво жити, вчитись, творити. Велика мета підіймає колектив над буденним, об’єднує його, дає натхнення. Тоді вчителі на роботу йдуть мов на свято“, – сказав наш великий український педагог О.А. Захаренко.

Крім порядкового номеру школи, ми мріємо мати своє ім’я, своє неповторне обличчя, свою історію, свою концепцію розвитку, в основі якої – етапи послідовного перетворення школи з нинішнього стану в новий.

Нова українська школа буде працювати на засадах особистісно-орієнтованої моделі освіти. У рамках цієї моделі школа максимально враховує права дитини, її здібності, потреби та інтереси, на практиці реалізуючи принцип дитиноцентризму.

ПОЧАТКОВА ОСВІТА НОВОЇ ШКОЛИ поділяється на два цикли: перший, адаптаційно-ігровий (1-2 класи); другий, основний (3-4 класи).

БАЗОВА СЕРЕДНЯ ОСВІТА поділяється на два цикли: перший, адаптаційний (5-6 класи); другий, базове предметне навчання (7-9 класи).

У РАМКАХ ПРОФІЛЬНОЇ ОСВІТИ старшокласник зможе обирати одне з двох спрямувань навчання: академічне і професійне.

Напрями вивчення якості освітньої діяльності закладу освіти:

Керівництво створює умови для формування відкритого освітнього середовища через залучення учасників освітнього процесу до різноманітних суспільно значущих заходів поза межами закладу: фестивалі, екскурсії, відвідування установ культури тощо.

Дитячий центр – це переорієнтація роботи об‘єднань за інтересами на задоволення потреб учнів школи:

Оволодіння учнями ключовими компетентностями, які затребувані у сучасному житті, має бути забезпечено через використання різноманітних форм і технологій організації освітнього процесу (класно-урочна, проектно-дослідницька, змішана, дистанційна тощо), а також використання форм і методів роботи під час проведення навчальних занять (командна робота учнів, простежування причинно-наслідкових зв’язків, мозковий штурм, пошукова робота тощо).

У закладі освіти створюються умови для реалізації прав і обов’язків учасників освітнього процесу.

Ключовим правом, на реалізацію якого спрямована діяльність закладу освіти, є право на освіту у безпечному та комфортному освітньому середовищі.

Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 16 Вінницької міської ради» - це школа нового покоління, яка створює всі умови для ефективного навчання та є осередком мрії, де кожен учень вірить у те, що може реалізуватись як особистість.

 

Адреса:  вул. Матроса Кішки, 30, м. Вінниця, 21018

       Тел. (0432) 53-45-80 – приймальня; (0432) 53-45-82 – директор.

Адреса сайту: https://sch16.edu.vn.ua