Виховна проблема закладу

Проблема школи:

«Формування життєвих компетентностей учнів на всіх етапах становлення особистості та підготовка їх до повноцінного суспільного життя, яке передбачає  виконання  ролей  громадянина,  трудівника,  громадського  діяча, сім’янина, товариша»

Виховна проблема МО класних керівників 1-4 класів:

«Виховання добродійності та патріотизму молодших  школярів через вдосконалення педагогічної майстерності класних керівників в рамках освітнього трикутника «учні-вчителі-батьки».

Проблемна тема МО класних керівників 5-11 класів:

«Виховання у школярів цілісної системи цінностей та духовних пріоритетів через реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання». 

Завдання

 

 1. Формування патріотичних настроїв та любові до рідної країни;
 2. забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та суспільних вимог;
 3. формування в учнів цілісної системи цінностей і духовних пріоритетів;
 4. виховання національної свідомості, любові до рідної землі, родини, свого народу, держави;
 5. формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, здоров’я інших як найвищої соціальної цінності;
 6. виховання правової культури, поваги до Конституції України, законів України, державної символіки;
 7. культивування кращих рис українського менталітету: працелюбності, свободи, зв’язку з природою, поваги до жінки, толерантності;
 8. формування екологічної культури, гармонізації відносин особистості з природою;
 9. посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, створення умов для ефективної взаємодії батьків зі школою;
 10. забезпечення результативності виступу гуртківців на міських конкурсах;
 11. залучення класних керівників до участі у конкурсах фахової майстерності.